ג' מוצקין 2018

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 1200 אליצור קרית מוצקין ב ע"ש דוב זלץ ז"ל 10 29.5
2 1202 אליצור קרית מוצקין ד' ע"ש דוב זלץ ז"ל 10 28.5
3 1257 אליצור קרית מוצקין ה' ע"ש דוב זלץ ז"ל 10 20.5
4 1161 אליצור קרית מוצקין א ע"ש דוב זלץ ז"ל 10 19.5
5 1402 אליצור קרית מוצקין ו' ע"ש דוב זלץ 10 15.5
6 1201 אליצור קרית מוצקין ג' ע"ש דוב זלץ ז"ל 10 12.5