ג' רמת גן 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2843 רגלים קריית אונו 6 23.0
2 2375 מלכי אטיוד רמת גן 6 21.5
3 2021 חיילי אטיוד ר"ג 6 14.5
4 1309 נסיכי אטיוד ר"ג 6 12.0
5 1310 לוחמי אטיוד ר"ג 6 12.0
6 2251 אבירי אטיוד ר"ג 6 8.5
7 2145 מתנ"ס קריית אונו ד' 6 8.5
8 2877 מתנ"ס קריית אונו ו' 6 5.5