ג' בנימין1 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2376 אליצור מטה בנימין שלום 12 43.0
2 2378 אליצור מטה בנימין צדק 12 33.5
3 2383 אליצור מטה בנימין יחד 12 30.0
4 2380 אליצור מטה בנימין חברים 12 29.0
5 2377 אליצור מטה בנימין ענוה 12 26.5
6 2381 אליצור מטה בנימין רעות 12 23.0
7 2379 אליצור מטה בנימין אמונה 12 18.0
8 2384 אליצור מטה בנימין יושר 12 7.0