ג' בנימין2 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2563 אליצור מטה בנימין חברות 12 39.0
2 2560 אליצור מטה בנימין כבוד 12 31.0
3 2564 אליצור מטה בנימין אחדות 12 28.0
4 2588 אליצור מטה בנימין נדיבות 12 26.0
5 2562 אליצור מטה בנימין ידידות 12 22.0
6 2565 אליצור מטה בנימין אחווה 12 22.0
7 2561 אליצור מטה בנימין אמת 12 21.0
8 2878 אליצור מטה בנימין צוות 12 20.0