ג' בנימין2 2019

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 2560 אליצור מטה בנימין כבוד 0 0.0
2 2561 אליצור מטה בנימין אמת 0 0.0
3 2562 אליצור מטה בנימין ידידות 0 0.0
4 2563 אליצור מטה בנימין חברות 0 0.0
5 2564 אליצור מטה בנימין אחדות 0 0.0
6 2565 אליצור מטה בנימין אחווה 0 0.0
7 2588 אליצור מטה בנימין נדיבות 0 0.0
8 2878 אליצור מטה בנימין צוות 0 0.0