ג' ואדי אערה 2019

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 3761 כפר כנא יסודי ג' 0 0.0
2 3760 אלג'ריפאת 0 0.0
3 3759 אלגמאהיריה עארה 0 0.0
4 3758 אבן רשד ג'ת 0 0.0
5 3757 אלפארוק ג'ת ג' 0 0.0
6 1840 אלפארוק ג'ת א' 0 0.0
7 1841 אלפארוק ג'ת ב' 0 0.0
8 3780 כפר כנא יסודי ב 0 0.0