נוער מחוזית הרצליה 2021

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 1336 נוער הרצליה ג' 0 0.0
2 2267 נוער הרצליה ו 0 0.0
3 2809 נוער הרצליה ד' 0 0.0
4 4615 נוער הרצליה ה' 0 0.0