נוער מחוזית תל אביב 2022

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 משחקת מבחני עליה 3007 עירוני תל אביב קרמניק 6 18.0
2 2837 עירוני ת"א קרלסן 6 16.0
3 1334 עירוני תל אביב גארי קספרוב 6 12.5
4 1468 עירוני תל אביב בובי פישר 6 11.0
5 1359 עירוני תל אביב קפבלנקה 6 10.0
6 1130 עירוני תל אביב קרפוב 6 6.0