תחרות חורף משנית

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 30/06/2014


#שםמספר שחקןמד כושרגילמגדרמשחקיםנקודותבוכהולץ
1 קרפטי אריה 2104 1551 82 ז 87.50
2 ברן יוליה 13705 1544 79 נ 86.00
3 רוזן סיומה 7818 1497 74 ז 85.50
4 גיל יגאל 24474 1403 64 ז 85.00
5 יגולניצר מתיתיהו 8185 1547 58 ז 84.50
6 איליה רפאל 19857 1469 73 ז 84.50
7 סגל יניר 24719 1219 8 ז 82.00
8 סגל אליאור 24718 1200 10 ז 81.00
9 סגל שמואל2 24717 1250 12 ז 80.00