תחרות אביב לשיפור מדכושר א'

התחרות נכנסה לעדכון מד כושר עדכון 01/07/2018


#שםמספר שחקןמד כושרגילמשחקיםנקודותברגר
1 יפרואימסקי עדי 23943 1836 14 1312.073
2 גולודץ דמיטרי 18108 1854 47 139.048.25
3 רוזנברג ג'ורג' 3895 1780 81 138.547.25
4 גולן יעקב 3776 1821 76 138.042.5
5 מרגוליס אלכסנדר 9894 1842 76 138.041.75
6 לויט מיכאל 20087 1698 72 137.544.75
7 שבקס ישעיהו 193632 1711 36 136.533.5
8 מקוב ניר 23639 1661 16 136.034
9 עמאש עמאר 195382 1662 40 135.528
10 טולצ'ינסקי מיכאל 5440 1705 87 135.527.75
11 מיכלבסקי בנימין 25082 1730 17 135.526.25
12 אלגריסי יוסף 1673 1681 64 135.022.5
13 להט אלי 5253 1716 70 134.022
14 שחקן חופשי 77 1200 130.00