אקטיבי שבועות ברמת גן - פרסים כספיים! ראשית

התחרות הסתיימה

התחרות בוטלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: משנית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות