אקטיבי שבועות ברמת גן - פרסים כספיים! משנית

התחרות הסתיימה

התחרות בוטלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות