תחרות

מסטרס אביב ברמת גן - פרסים כספיים! משנית א'

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית משנית ב'


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות