תחרות

מסטרס אביב ברמת גן - פרסים כספיים! משנית ב'

התחרות עדיין לא החלה

פרטים נוספים והזמנה
תחרויות נוספות באירוע: ראשית משנית א'


עדיין לא נרשמו שחקנים לתחרות